Protokół z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej Przedszkola w Jaworzni z dnia 14.04.2021r. oraz lista dzieci przyjętych do Przedszkola na rok szkolny 2021/2022

Drodzy Rodzice, Oto Protokół z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej Przedszkola w Jaworzni z dnia 14.04.2021r. oraz lista dzieci przyjętych do Przedszkola…