O nas

O nas

Przedszkole w Jaworzni mieści się w budynku ZPO. Uczęszcza do niego 75 dzieci. Są one przydzielone do 3 grup w zależności od wieku: maluchów, średniaków, starszaków. Opiekę nad dziećmi sprawują: p. Agnieszka Jarosińska, p. Zofia Porzuczek, p. Małgorzata Nowak i p. Karolina Kotwica. Dzieci mają 3 wygodne sale zaopatrzone w stoliki i krzesełka oraz miejsca wyznaczone do zabawy. W wakacje wyremontowano pomieszczenia przedszkolne. Powstała także nowa sala dla najmłodszych, która została wyposażona w ramach realizacji projektu nr RPSW.08.03.01 – 26.0036/16 pn. „Moje przedszkole”.