Komunikaty

Komunikaty


Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w Przedszkolu w Jaworzni odbędzie się dnia 2 września 2019r. Msza Święta rozpoczynająca nowy rok szkolny odprawiona zostanie o godz. 800 w kościele Św. Marty w Jaworzni, następnie rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 dla wszystkich uczniów i przedszkolaków o godz. 900 na sali gimnastycznej w szkole.


Informacja dla rodziców o usługach stomatologicznych dla dzieci

Szanowni Państwo, w związku z zawartym porozumieniem pomiędzy Gminą Piekoszów a Przychodnią Stomatologiczną Viva-Dent w Piekoszowie pragniemy poinformować, że uczniowie klas 0-8 ze szkół z terenu Gminy Piekoszów mogą bezpłatnie korzystać z opieki stomatologicznej.

Gabinet pracuje w każdy wtorek i czwartek w godzinach od 800 do 1800, po uprzednim umówieniu wizyty pod nr telefonu: 883-017-218 (telefon czynny w dniach przyjęć pacjentów), przyjmuje lekarz stomatolog Magdalena Szczurkiewicz.

Zgoda na objęcie dziecka opieką stomatologiczną do pobrania

Pobierz


Rekomendacje MEN w zakresie profilaktyki zdrowotnej w związku z przypadkami zachorowań na koronawirusa 

Pobierz


Decyzja MEN o zawieszeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

Szanowni Państwo,

decyzją Ministra Edukacji Narodowej od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. W tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Decyzja ta wynika z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. 

W załączeniu przekazuję komunikat – proszę o uważne zapoznanie się z jego treścią i poinformowanie uczniów, rodziców i nauczycieli o zawieszeniu zajęć.  

Zachęcam do sprawdzania komunikatów na stronach internetowych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 Z poważaniem

Anna Ostrowska – Rzecznik prasowy MEN

 

Załącznik – pobierz


Lista dzieci zakwalifikowanych na dzień 27 marca 2020 roku do Przedszkola w Jaworzni na rok szkolny 2020/2021

Pobierz

Prosimy Rodziców o wypełnienie potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do Przedszkola w Jaworzni. Wypełnioną deklarację prosimy przesłać na adres e-mail: zpo.jaworznia@piekoszow.pl

Jest to deklaracja dla rodziców, którzy składali wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola. Informujemy, że deklaracji nie wypełniają rodzice, których dziecko będzie kontynuować u nas edukację przedszkolną.

Deklaracja


Procedury bezpieczeństwa na terenie placówki w związku z epidemią COVID-19 obowiązujące w przedszkolu w Jaworzni

Pobierz procedury

Deklaracja dotycząca udziału dziecka w zajęciach opiekuńczo – wychowawczych w Przedszkolu w Jaworzni, w okresie pandemii COVID-19

Pobierz deklarację