Powitanie gości z różnych krajów europejskich w ramach międzynarodowego projektu ERASMUS+

Powitanie gości z różnych krajów europejskich w ramach międzynarodowego projektu ERASMUS+

Powitanie gości z różnych krajów europejskich w ramach międzynarodowego projektu ERASMUS+

Dnia 8 listopada 2021r. nasza szkoła w ramach międzynarodowego projektu Erasmus+ gościła przedstawicieli 5 krajów: Grecji, Portugalii, Turcji, Francji oraz Hiszpanii. Byli to nauczyciele wraz z uczniami. W tym dniu nastąpiło uroczyste powitanie gości, na które przybyli również Wójt Gminy Piekoszów p. Zbigniew Piątek, kierownik Referatu Edukacji p. Justyna Robak, skarbnik gminy Piekoszów p. Magdalena Smolarczyk-Korba. Na wstępie przedszkolaki wszystkich grup zaprezentowały się w piosenkach i w układach tanecznych. Towarzyszyły im piękne stroje. Dzieci z najmłodszej grupy były ubrane w stroje ludowe. Dzieciaki zostały gorąco oklaskane przez obecnych na sali gimnastycznej. Występy przedszkolaków przygotowały: p. Agnieszka Jarosińska, p. Magdalena Ogonowska, p. Diana Przepióra, p. Karolina Kotwica.