Przedszkolaki poznają zasady ruchu drogowego

Przedszkolaki poznają zasady ruchu drogowego

Poznawanie przez dzieci zasad ruchu drogowego już od najmłodszych lat wpływa na ich zachowanie na drodze i warunkuje bezpieczeństwo. Dzieci z naszego przedszkola uczyły się właściwego postępowania w ruchu ulicznym podczas zajęć w przedszkolu. Ćwiczyły prawidłowe poruszanie się po ulicy. Poznały znaczenie świateł sygnalizatora, znaków poziomych i pionowych. Swoje wiadomości przedszkolaki utrwalały wykonując różne pracę plastyczne.