Udział w XIII edycji programu „Zdrowo jem, więcej wiem”

Udział w XIII edycji programu „Zdrowo jem, więcej wiem”

W kwietniu 2023r. dzieci z grupy przedszkolnej „Sówki” uczestniczyły w realizacji 13 edycji programu „Zdrowo jem, więcej wiem” organizowanej przez Bank Ochrony Środowiska. Wzorem ubiegłych lat projekt objęła honorowym patronatem Pierwsza Dama, Agata Kornahauser-Duda.

Głównym celem projektu było wykształcenie u dzieci postaw prozdrowotnych poprzez uczenie zasad zdrowego odżywiania oraz przekazywanie wiedzy na temat produktów służących zdrowiu i produktów dla zdrowia szkodliwych.

Ważnym celem było również uświadomienie związku pomiędzy żywieniem, a występowaniem wielu chorób i dolegliwości oraz podkreślenie roli codziennej aktywności fizycznej w profilaktyce zdrowotnej.

Staraliśmy się również kształcić rodziców, od których zależy całokształt stylu życia rodziny i przekonanie ich, że warto zadbać o zdrowe odżywianie i regularną aktywność fizyczną.

Przedszkolaki brały udział w etapie wiosennym poświęconym tematyce śniadań oraz przeciwdziałaniu marnowaniu żywności.

Zespoły miały do wykonania kilka zadań. Były to między innymi:

  • Lekcja 1: Stawiam na śniadanie
  • Konkurs: Najlepszy zestaw na śniadanie
  • Lekcja 2: Nie marnujemy żywności
  • Konkurs: Nie marnujemy żywności.

Lekcje były specjalnie przygotowane dla uczniów zerówek i klas I-III szkół podstawowych. Podczas zajęć lekcyjnych realizowane były zagadnienia dotyczące zdrowego stylu życia, zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej. Lekcje były realizowane w formie krótkich pogadanek i dyskusji, doświadczeń i zabaw, które w prosty sposób przekazują i utrwalają wiedzę.

Konkursy były tematycznie powiązane z zajęciami lekcyjnymi i ich celem było m.in. utrwalenie wiadomości, pogłębianie zainteresowania uczniów zdrowym odżywianiem i stylem życia oraz rozwijanie kreatywności.

Efekty przeprowadzonych zajęć można zobaczyć na zdjęciach.