Karta zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny do Przedszkola w Jaworzni