Laboratoria Przyszłości – przedszkolaki robią soczki