Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Piekoszów

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Piekoszów w sprawie ustalenia terminów przerw w funkcjonowaniu publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest…