Dyżur wakacyjny w naszym Przedszkolu

Dyżur wakacyjny w naszym Przedszkolu

Dyżur wakacyjny w naszym Przedszkolu

Szanowni Rodzice Przedszkolaków,

istotnym zadaniem w organizacji pracy przedszkola jest opieka wakacyjna.

 Informujemy, że w okresie wakacji przedszkola będą pełniły dyżur w następujący sposób:

  1. do dnia 02 lipca 2021 przedszkola pracują bez zmian
  2. od dnia 05.07.2021 do dnia 16.07.2021 dyżur pełni Przedszkole w Jaworzni
  3. od dnia 19.07.2021 do dnia 30.07.2021 dyżur pełni Przedszkole Integracyjne w Micigoździe
  4. od dnia 02.08.2021 do dnia 31.08.2021 dyżur pełni Przedszkole w Piekoszowie

Na dyżur wakacyjny do przedszkola przyjmowane są dzieci pracujących rodziców/opiekunów prawnych, którzy nie mogą zapewnić dziecku opieki.

Zgłoszenie na dyżur wakacyjny do Przedszkola w Jaworzni następuje w formie złożenia wniosku znajdującego się w załączeniu, najpóźniej do dnia 25 czerwca 2021 r.

W celu zgłoszenia dziecka na dyżur do innego przedszkola prosimy o kontakt z daną Placówką:

  • Zespół Oświatowych Placówek Integracyjnych w Micigoździe,

PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE W MICIGOŹDZIE – 41 306-10-84

  • Zespół Placówek Oświatowych w Piekoszowie

PRZEDSZKOLE W PIEKOSZOWIE – 41 306-10-28

Karta zgłoszenia – POBIERZ