Przypomnienie o rekrutacji na rok szkolny 2024/2025

Przypomnienie o rekrutacji na rok szkolny 2024/2025

W dniach od 1 do 15 marca 2024 roku w Zespole Placówek Oświatowych w Jaworzni trwa nabór do przedszkola i I klasy szkoły podstawowej na rok szkolny 2024/2025. Termin składania wniosków upływa 15 marca 2024 roku o godzinie 15.00. Niezbędne dokumenty rodzice/opiekunowie prawni mogą dostarczać od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530 do sekretariatu szkoły (1 piętro).

Regulamin rekrutacji i wnioski dostępne są na stronie: www.spjaworznia.pl w zakładce „Dokumentacja szkolna” oraz na www.przedszkolejaworznia.pl w zakładce „Dokumentacja” lub w sekretariacie.

                                                                                                                                          Zapraszamy!