Spotkanie z ratownikiem medycznym

Spotkanie z ratownikiem medycznym

Dnia 5 października 2023r. zorganizowano w naszej szkole spotkanie z ratownikiem medycznym p. Marcinem Fornalskim w celu podniesienia wiedzy przedszkolaków oraz uczniów na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Pan Marcin wyjaśnił zasady udzielania pomocy poszkodowanym w różnych wypadkach i sytuacjach zagrożenia życia oraz zdrowia. Dzięki takiemu spotkaniu uczniowie mogli utrwalić poznaną wiedzę w postaci ćwiczeń na fantomie. Prelekcja oraz pokaz zostały zorganizowane przez nauczyciela przedmiotu EDB – p. Katarzynę Dąbek. Zaproszony gość dokładnie wyjaśnił, jak postępować w razie wypadku, urazu kręgosłupa, nagłego ataku padaczki oraz jak poradzić sobie w przypadku zakrztuszenia. Zademonstrował prawidłowe prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Wyjaśnił, na czym polega i jak ważna jest pierwsza pomoc przed przybyciem specjalistycznej pomocy medycznej. Przypomniał, pod jakie numery należy dzwonić, gdy potrzebujemy wsparcia medycznego. Dzięki prelekcji uczestnicy spotkania nabyli wiedzę bardzo potrzebną do ratowania życia i zdrowia. Dziękujemy Panu Marcinowi za cenną lekcję, poświęcony czas i przekazanie wiedzy praktycznej w przystępny dla uczniów sposób.